Danilo Kiš: A holtak enciklopédiája

A kitűnő szerb író külföldön is nagy sikert aratott elbeszélésfüzérének vezérmotívuma a halál, valamint a nép és a zsarnok viszonya. A zsarnok lehet maga az Isten, vagy a politikusok, illetve egy eszme vagy eszmeáramlat is, melynek segítségével másokon uralkodni lehet. A címadó elbeszélés valóságos szituációból indul ki, s ezt fejleszti azután borgesi labirintussá. A kötet egyik legszebb darabja A vörös Lenin-bélyegek. A sztálinista időkbe ágyazódik bele egy gyönyörű és iszonytató szerelmi történet. Le tudja-e győzni a szerelem a hatalmi önkényt és a halált? A „farkas időkben” maga a szerelem is megtébolyodik, a halálra nyílik…

"Ezeket a paradicsomi állapotokat – kezdetben mindenki nevetségesnek és képtelenségnek tartotta, mert ki látott még olyat, hogy örökké süt a nap, s hogy a fájdalom, a halál ismeretlen fogalom? – ezek a szelíd kék szemű fiatalemberek olyan meggyőző erővel, olyan ihletetten írták le, hogy a nép hinni kezdett nekik. Ha egy hazugságot sokáig ismételgetnek, végül mindenki elhiszi. Mert a népnek hinnie kell valamiben."


2015. 02. 26. - 06:51 | © szerzőség: Gelka