Bábeltől Haikuig

Irodalmi est, amelyen közreműködik:
Mészáros Urbán Szabó Gábor - Bábelgép c. kötetének bemutatója,
PAD irodalmi folyóirat,
Fenes Tibor dal és próza,
Nagy Zopán haikui és fotói

Helyszín: Vízraktér, Budapest, Fő utca 84. Király Fürdő
Időpont: 2012. április 7., 18:00
Belépő: Ingyenes!

MÉSZÁROS URBÁN SZABÓ GÁBOR - Bábelgép c. kötetének bemutatója

Beszélgetőtárs: Mócsai Gergely
Legyen világos: Mészáros Urbán Szabó Gábor (MUSZG) prózagyűjteménye nem a valós világot mutatja, legalábbis nem azt, amit annak gondolunk – parabolákat épít. Varázsgömböket ad olvasója kezébe, amelyekben mégis a létező ember arca tükröződik: félelmeink, vágyaink.
Valami történik velünk – valami érthetetlen, de elmesélhető. A próza ott kezdődik, ahol baj van, ahol megbomlik a teremtés rendje, ahol az életműködésben rendszerhibák, hiátusok lépnek fel, és az üres helyekre befészkeli magát az ismeretlen eredetű zavar. A Bábelgép lassan hömpölygő (novellának nevezett) elbeszélései gazdag fantáziával, elemi intellektuális erővel mutatják a sarkaiból kiforduló világot. MUSZG nagyon érzékeny az emberi természet nyomasztó sötétjére, az okolhatatlan kegyetlenségre, a mindent felfaló válságra, és ezeket a súlyos dolgokat könnyű kézzel tudja sorsokba, hangulatokba, plasztikus képekbe tölteni – egy David Lynch-be oltott Tarr Béla, ha élhetünk filmes analógiával. A Jezsibaba című írásában a szerző néhány falusi parasztbácsit állít elénk, akik egy este valami élőt találnak az ólban. Egyikük sem tudja, mi az, ki az a valaki, aki egyébként nő (melle van), és lélegzik, és különben nem árt senkinek. Csak tűrhetetlenül jelen van. Idegen. Végül (biztos, ami biztos) agyonverik, elássák. Aztán mennek dolgukra, mintha mi sem történt volna. Ez itt erős – nagyon.
Meg hát, szép, sok helyen. Például, ahogy égnek az egymásba nőtt városok, név szerint Debrah, Issos, Somorra. Ahogy a tizenkét éves Herva (sétálva át a lángoló mindenen) a leckeként feladott szonátát dúdolja, hogy ne féljen. Mennie kell a Mesterhez. Az órára igyekvő kislány képe a pusztuló világban – az olyan, mint egy álom. És akkor helyben is volnánk.

FENES TIBOR

A Nulladik Változat énekese, irodalomtanár, különböző irodalmi folyóiratokban rendszeresen publikál. Az esten FNS dalok, Pilinszky versek gitáron és The Cure, U2 átiratok hangzanak el.

PAD

Egy nívós folyóirat ínyenceknek, amely 2005-ben a IX-ik évfolyamát érte meg. Magyar és küldöldi verseken, novellákon kívül rendre filozófiai írások, esszék is napvilágot látnak a PAD-ban.

NAGY ZOPÁN - A haiku jegyében c. kötetének bemutatója

A japán haiku egyszerre versforma és műfaj, amelynek a magyar irodalomban sajátos változatai alakultak ki néhány nagy magyar költő tollán (Weöres, Kányádi, Fodor Ákos). A természeti képek mögött a japán nyelvben rejlő mitikus utalások, szimbolikus jelentések magyarul visszaadhatatlanok, de éppen ezért a magyar haikuköltők újabb és újabb távlatokat nyitnak a tömör, háromsoros, meglepő fordulatra épülő versformának. Nagy Zopán fotóművész a zen buddhizmus világképébe illeszti be a keresztény kultúrkörben élő modern ember létérzését, a klasszikus haikuforma szigorú keretein belül. A Mai haikuk című ciklus itt idézett, bravúros darabjában pl. a halál és feltámadás keresztény misztériuma az élettelen létbe, a mítosszá emelt utóéletbe való átmenetként fogalmazódik meg, nagyon finom iróniával értelmeződik át annak a látásmódnak a jegyében, amely nem tesz különbséget élő és élettelen közt: "Harmatnapra Ő: / Vérbe-fagyva föléledt. / Arca deres kő." A Szepes Erika tanulmány értékű utószavával záródó, Gaál József ecsetrajzaival illusztrált értékes kötet széles körben ajánlható mind a kortárs magyar líra, mind a haiku kedvelőinek.
Az estet a fotósként is alkotó művész képei illusztrálják.

PROGRAMMENET:

18.00 - Mészáros Urbán Szabó Gábor
19.00 - Fenes Tibor
19.45 - PAD
20.00 - Nagy Zopán
21.00 - Zárás


A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges!
2013. 03. 29. - 13:03 | © szerzőség: Gelka