Csáth Géza | életrajzi filmterv

A Varázsló kertje című Csáth novella álomszerű megjelenítésével indul a történet. Domináns kék árnyalatok, kissé torzított hangok és enyhe melankolikus hangulat a jellemző. Az elbeszélés szerinti kert, akár egy Csontváry festmény. Csáth hegedű játékával térünk vissza a valóságba. Kezdetben harmonikusan, majd egyre disszonánsabban játszik. Ez egyúttal sorsát is jelképezi. Csáth mennyasszonya, Jónás Olga, éppen felöltözködik. 1912-ben járunk. Csáth ekkor még pályája csúcsán áll. Kosztolányi érkezik. Örömmel újságolja egy újabb novella leközlését. Együtt mennek a … kávéházba. A korszak több híres, és néhány, még kezdő írója jelen van. Csáth bemutatja orvosi témájú tanulmányát is, az egyik első magyar gyakorlati pszichoanalízist. Gratulációk, méltatások, és egyben bepillantás a korszak művészvilágának kávéházi életébe. Csáth ebben az időben már a morfium, és más szerek rabja. Kimegy a kávéház mosdójába, és a bal karjába fecskendez. Arcán szétárad az eufória…

Kék csónak siklik lassan a vízen. Hősünk a csónak aljában fekszik. Háttérben fiatal lányok és asszonyok fáznak a vízben. Utalás a Kék csónak című Csáth novellára. Fürdőn vagyunk, ahol Csáth a szezon fürdőorvosa. Kísérletezget a méreggel. Próbálja eltalálni az optimálisnak vélt adagolást, amivel a szervezet komoly károsodása nélkül, biztosítható az élvezet. Közben több nőt is a magáévá tesz, a vendégek és a személyzet tagjai közül egyaránt. Egyesek felajánlkoznak neki az orvosi szobában. Van, akit űznie kell. Gumitalpú papucsban, és kellékekkel felszerelkezve oson éjjel az ablakok alatt. A cselédlányoknak egyszerűen csak pénzt nyom a markukba. Az idős fürdővendégek szórakozásképpen mérik a rendelési időt, valahányszor csak fiatal nő keresi fel Csáthot. Olga rövid időre látogatóba érkezik vőlegényéhez. Némi féltékenykedés után az erdőben szeretkeznek. A fürdőn bált rendeznek. Csáth Olgával sétál a kertben. Elmondja, hogy a betegségektől való félelem adta kezébe a fecskendőt. Egy fiatal lány szalad el mellettük. A hajában hervadt virág.
A cipője véres. (Nyári bál c. novellából.) Olga fel sem figyel. Csáth megborzong. Elbizonytalanodik kapcsolatuk jövőjét illetően. A bálteremben a cigányzenész halkan és lassan valcert húz. Egy sápadt, finom úriember táncol egy lánnyal. A végén meghajol, és összeesik. Meghal. (Az Eroica c. novellából, a beteg báró.) Olga másnap elutazik. Csáth hosszan néz a vonat után. Lassan véget ér a szezon. Kiürül a fürdő. Csáth a tóhoz sétál. Vele szemben lányok jönnek, de Ő rájuk sem néz. Sápadt, közönyös arccal a kék csónakba száll. A tó közepén előveszi a fecskendőt, azután hanyatt fekszik a csónakban. A víz lassan ringatja a csónakot tovább…
Téli Budapest. Csáth a klinikára igyekszik. Útközben babonából nem száll fel egy fehér ló húzta kocsira. Menet közben csupa ilyennel találkozik. A klinikán rosszullét gyötri. Alig áll a lábán. Végül a szállásán asztalhoz ül, és írni próbál. Nem megy neki. Injekció. Megnyugszik, és festeni kezd. Közben Olga érkezik. Szeretkezés közben Csáthra rátör a féltékenység. Vitatkozni kezdenek. A végén Olga az ágyon sír, Csáth pedig újabb adagot ad be magának. Végül a zongorához ül, és játszani kezd. Olga is megnyugszik, és incselkedni kezd Csáthtal. Ismét szeretkeznek. Odakint nagy havazás…
A New York kávéházban Csáth collaptoid állapotban ül az írók között. Arcán a morfium függőség már látható nyomai. Többen már lejárt írónak tartják, és szánakozva figyelik. Barátai és újságíró öccse azonban kétségbeesetten, és káromkodva könyörögnek neki, hogy menjen elvonókúrára. Csáth némán szívja a cigarettáit. Hazamegy a klinikára, és végigjárja az osztályt. Beírja nevét az ellenőrző könyvbe. Szobájába érve megáll a tükör előtt, és undorral néz végig magán. Leköpi magát a tükörben…
Szálló magnézium por. Készül az esküvői fénykép. Álomszerű, egymásba folyó képek, lassú zenével kisérve. Olga kacér nevetése közben Csáth óriási, vérvörös ég alatt rohan. Térdre esik. Tehetetlen dühvel, kezeivel kaparja a földet, Olga egyre hisztérikusabb nevetésétől kísérve. Vér spriccel az esküvői képre…

Csáth szanatóriumban ébred. Öccse, Jász Dezső érkezik Olgával látogatóba. Csáth felveti Olgának a válás gondolatát, amit az döbbenten elutasít. Dezső beszámol Csáth néhány megjelent kritikájának visszhangjáról. Bátyja bizalmasan Olga hűsége felől érdeklődik, de öccse semmit sem tud mondani neki. Miután elmennek, Csáth folytatja naplójának írását.
A folyosóról ordibálás hallatszik. Csáth kinéz az ablakon. Odakint pillanatonként változó időjárás. Az égen suhanó felhők...
1914 nyár. Kitör az első világháború. Városszerte nagy izgalom. A kávéházban Csáth közli, hogy pár nap múlva bevonul. Izgatottan siet haza. Őt is magával ragadja a kezdeti lelkesedés. Politikai fejtegetésekbe kezd Olga előtt, közben csomagol. Készül a bevonulásra. Este színházba mennek. Előtte Csáth az injekcióhoz nyúl. Olga korholására Csáth bizonygatni kezdi, hogy ez lesz az utolsó. Olga hisztériázni kezd. Csáth végül ráveszi, hogy próbálja ki Ő is a szert. Olga erőtlenül vonakodik, végül megadja magát. A színház után vidáman, italokkal és finomságokkal megrakodva érkeznek haza. Nagy lakomát csapnak, aztán szerelmeskednek. Később Olga már alszik, Csáth pedig újabb adag morfium után meztelenül a zongorához ül, és komponálni kezd. A karjain a tűszúrások ijesztő nyomai…
A szerbiai fronton. A távolban ágyúk dörögnek. Csáth beteg és sebesült katonákat vizsgálgat a tábori kórházban. A kórház előtt halottak, és haldoklók nagy tömege. Csáth alig áll a lábán. Rosszul van. Az óriási veszteségek őt is gyorsan kijózanítják. Felettesei felfigyelnek rosszulléteire, és rájönnek morfinizmusára. Áthelyezik a galíciai frontra. Csáth a szállásán ül, és gondosan feljegyzi naplójába az újabb beadott kábítószer adagot. Kétségbeesetten próbálja eltalálni az ideális mennyiséget, és elvonási terveket készít. Körülötte mindenütt borzalmak, és pusztulás. Olga iránti féltékenysége is egyre nagyobb.Végül itt sem marad titokban kábítószer függősége. Leszerelik, és hazamegy. Mire hazatér, addigra már Olga is rabja a kábítószernek…
Csáth vendégségben Kosztolányinál. Már csak árnyéka régi önmagának. Járni is nehezére esik. Cigaretta füstbe burkolózva újságolja, hogy Olgával vidékre megy praktizálni. Átadja utolsó novelláját, a Dénes Imre címűt. Hazafelé vánszorogva az utcákon sok rokkant, kolduló katonát, és guberáló gyereket lát. A túloldalon Adyt pillantja meg. Fáradtan üdvözlik egymást. Lassan mindketten eltűnnek az alkonyatban. Budapest is egyre távolabbról látszik, végül teljesen belevész a sötétségbe…
Regőce.1918. Csáth a falu sáros, alkonyati utcáin vonszolja magát. Beteghez hívták A háznál nagy szegénység, sok rongyos gyerek. Az ágyban lázasan fekszik egy kislány. Csáth fáradtan hajol fölé. Ő maga is beteg, és ez már a sokadik vizit aznap. A szoba falán fénykép. Az asszony férjét ábrázolja. Elesett a fronton. Otthon Csáth az injekció után orvosi jegyzeteket ír. Olga több hónapos terhesen fekszik. Másnap Csáth állványok, lepedők, és nagyítóüveg segítségével „napfény terápiával” kezeli tüdőbajos betegeit. Gyereksírás. Kislányuk születik. Csáth boldogan fogadkozik, hogy kigyógyul függőségéből, de már túl késő. Többé már nem képes irányítani betegségét. Az idegei felmondják a szolgálatot. Először gyanakodni kezd, aztán egyre megszállottabban hiszi, hogy a gyerek nem tőle van. Azt hiszi,Olga az életére tőr. Csáth ordítva veri szét a házat, közben Olga szintén ordítva hangoztatja ártatlanságát. Csáth egy éjjel kopogtatást vél hallani a hálószoba ablakán. Biztos benne, hogy Olga titkos szeretője az. A környéken elterjed a hír, hogy a doktor megőrült…
1919 nyár. Kórház. Csáthtól minden átmenet nélkül vonják meg kábítószer adagját . Pokoli állapotok. Csáth iszonyú kínok között fetreng. Nem bírja tovább. Megszökik, és hazamegy. Halk hegedűszó. Éjszaka. Csáth besétál a házba. A zene elhallgat, és pár pillanat múlva három lövés hallatszik. Aztán a hegedű újra megszólal, halkan, nyugodtan. Vérvörös hajnal. Csáth őrülten rohan. A zene egyre hangosabb, egyre disszonánsabb. Csáth katonákba ütközik. Az út melletti táblán egy nyíl mutatja az irányt Budapest felé. Csáth könyörögni kezd a katonáknak, hogy lőjék őt agyon. Azok értetlenül, iszonyodva nézik. Csáth ekkor beugrik az út menti árokba. A zene hirtelen elhallgat. A katonák kiabálása közben halálos adag Pantopont vesz be… A történet a Varázsló halála című novellával ér véget. Ugyanolyan álomszerű, lebegősre vett megjelenítéssel, mint a filmet indító elbeszélés.

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges!
2012. 11. 27. - 05:42 | © szerzőség: Hornyák Gergely