Olvasási és könyvtárhasználati szokások

A magyar goth szubkultúra olvasási és könyvtárhasználati szokásainak bemutatása és elemzése

Szakdolgozat  / Helmeczi Gabriella Patrícia -  Informatikus-könyvtáros szak

Dolgozatomban a magyar goth szubkultúra olvasási és könyvtár-látogatási, könyvtárhasználati szokásait kívánom feltárni és bemutatni, illetve összehasonlítani a nem a szubkultúrába tartozó emberek eredményeivel.

Évről évre rengeteg olvasásszociológiai jellegű dolgozat születik azt a célt szolgálva, hogy nyomon kövesse, felderítse, éppen milyen szinten áll egy adott ország olvasottsága, ám annál kevesebb alkalommal került a középpontba a különböző magyarországi szubkultúrák ilyen jelleggel történő felmérése. Bár sok esetben csak kis hányadát képezik ezek a csoportok a társadalom egészének – hiszen némelyik csupán néhány ezer főt számlál –, annál izgalmasabb a velük való foglalatosság, ugyanis az átlagostól történő különbözőségük, változatosságuk feltehetően nem csak gondolkodásmódjukra, hanem szokásaikra, így olvasásszociológiailag vizsgálható szokásaikra is kihat.
A goth(ic)/dark – későbbiekben csak „goth” – szubkultúra iránt szakmai berkekben Magyarországon az ezredforduló óta indult meg az érdeklődés. Számos dolgozat, szakdolgozat vizsgálta, hogy milyen devianciák, a társadalmi átlagostól eltérő viselkedésformák jelennek meg benne, milyen előítéletekkel kell szembenézniük azoknak, akik ezt választják, milyen szokásaik vannak. Ám néhány tucatnyi dolgozat roppant kevés a külföldi példához képest.
Személyes motivációm a szubkultúra egy évtizede történő megfigyelésében, illetve az abban való részvételben merül ki, továbbá az olvasáshoz és könyvtárhasználathoz fűződő mély elhivatottságom ösztönözött arra, hogy nem csak saját kíváncsiságomat csillapítva végezzem el a kutatásaimat, illetve írjam meg ezt a dolgozatot, de egy meglehetősen nagy űrt segítsek elkezdeni kitölteni, amelyet a hasonló témájú dolgozatok hiánya okoz a hazai színtéren.
A releváns szakirodalom feldolgozása mellett fontosnak éreztem a vizsgált réteg közvetlen megkérdezését, melyet kérdőívek, illetve interjúk felhasználásával értem el.

A szakdolgozat egésze itt tölthető le!

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges!
2014. 12. 02. - 07:41 | © szerzőség: Trish