A közösség, Internet

A közösség

A bevezetőben említett vizsgálat /1/ , amelyből az adatokat kölcsönzöm, anonim, önkitöltős kérdőíves módszerrel készült és különböző, a kérdőíveket a szubkultúra tagjai által látogatott helyeken terjesztették, illetve az Interneten is hozzáférhetők és visszaküldhetők voltak. Majdnem száz kérdőív jutott vissza (ezek közül értékelhető: n=92). A demográfiai adatok itt láthatók:

Az adatokból kitűnik, hogy férfi-nő arány szinte teljesen kiegyensúlyozott, illetve a fiatal felnőtt korosztály képviselteti legnagyobb számban magát, ez megfelel a tapasztalataimnak is, amit a terepmunka során szereztem. A végzettség és életkor összefüggései között említhetjük, hogy a 18 év alatti korosztály 21%-a szinte teljesen lefedi a 22%-os 8 általánost végzett csoportot. Továbbá leszűrhetjük, hogy a 18 és 25 közti életkori sáv felső (korosabb) része és a 26 százaléknyi 25 évesnél idősebb osztozik a teljes mintához mért 17 százaléknyi felsőoktatásban szerzett végzettségen. Tapasztalataim ezzel egybevágnak: nagyon sok főiskolással és egyetemistával beszélgettem, akik szorosan kötődnek ehhez a szubkultúrához. Tehát összességében kijelenthetjük, hogy a dark-goth szubkultúrát nagyobb rész a 25 év alatti korosztály alkotja és sok közöttük a közép- és felsőfokú végzettséggel rendelkező.

/1/ KELEMEN ANETT, Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. Szakdolgozat

Az Internet rohamos terjedésének köszönhetően egyre szélesebb közönség számára elérhető a technológia új vívmánya. A magyar háztartások 12 százaléka rendelkezik Internet eléréssel, a havi rendszerességgel internetezők száma a lakosság 22 százaléka/1/. Az Interneten megjelenő felhasználók nem reprezentálják a társadalmat, a vidék-főváros különbség mellett (fővárosban az internetezők aránya majdnem négyszerese az észak-alföldi régióénak/2/) például a lakosok eltérő szocioökonómiai státuszának köszönhetően.
Kutatásomhoz az Internet segítségét is igénybe vettem. Az Internet azáltal, hogy a földrajzi és téri határokat és távolságokat meghaladó struktúrát alkot és egy könyvtári katalógus szerkezetébe sűríti a világot, különböző kultúráknak, szubkultúráknak ill. azok tagjainak egészen új kommunikációs lehetőséget biztosít. Tapasztalatom szerint bizonyos - főleg ifjúsági szubkultúrák - élnek is ezzel a lehetőséggel.
Rengeteg külföldi és magyar dark-goth témákkal foglalkozó oldalt találtam, hazánkban nem egy olyat, amely rendkívül nagy információmennyiséget kínál. Ide értendők az új lemezek és könyvek recenziói, a zenei események beharangozói, a dark-goth élettel foglalkozó cikkek, üzenetcserélő fórumok. Ilyen honlapokat böngészve az tapasztaljuk, hogy a megjelenő tartalom a kultúra széles palettájáról merít, olyan témák is megjelennek, amelyek csak közvetetten állnak kapcsolatban a mozgalommal vagy történetével, de valamilyen módon kötődnek a dark-goth hangulathoz, értékrendhez. Jó példa erre az egyik legnagyobb kínálattal rendelkező netkikötő/3/ aktuális kínálata: színházi beszámoló (Eugene O'Neill: Boldogtalan hold), Róth Miksa ólomüveg ablakainak tárlata, a Kegyeleti Múzeum ajánlója. Tehát ezek a kiadványok kiegészítik, vagy felváltják a korábban "hagyományos" médiumok (pl. fénymásolt füzetek) által közvetített tartalmakat, vagy akár egész újakat hozhatnak létre: a dark-goth szubkultúrának saját Interneten fogható rádióműsora van, amely néhány hetente jelentkezik és a dark zenék mellett pl. témába vágó stúdióbeszélgetéseket sugároz.

/1/ World Internet Project felmérése Magyarországon. Index.hu, 2003. november 25.
/2/ Vidéken kevésbé elterjedt az Internet. Index.hu, 2003. december 17.
/3/ http://www.gothic.hu

Ősz, mindörökké - Bevezetés a dark-goth világba (Egy szubkultúra pillanatfelvétele)- Szociálpszichológiai műhelymunka; részlet.

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges!
2013. 09. 02. - 16:12 | © szerzőség: Kis Gábor