A dark szubkultúra eredete

A szakdolgozat célja

A szakdolgozat megírásának célja kettős. Egyrészt egy, a Magyarország társadalmi struktúrájában szervesen jelen lévő, és az underground réteg mélyén gyökerező hazai szubkultúra bemutatása. Hogyan tagozódtak be e stílus képviselői a hagyományos és hétköznapi életvitel különböző aspektusai tekintetében, illetve miért nem képesek egyesek tolerálni a különbözőségeiket ugyanezen aspektusok terén. Miért törekednek a darkok ilyen látványosan a konzervatív, mások által az egyedül normálisnak tartott viselkedési normák elutasítására, és mit üzennek ezzel a lázadással? Másrészt cél még az általános jegyek bemutatásán túl kiemelten foglalkozni e szubkultúra médiában való jelenlétével. Hangsúlyozottan a nyomtatott és online sajtótermékek elemzése kerül fókuszba. A domináns újság vizsgálata érdekes összehasonlítását adja a tradicionális magyar magazin-újságírás és a szubkultúra preferenciáit tartalmazó sajtó eredményeinek. Min alapulnak a masszív különbségek (és különcségek)? A dolgozat eredményével talán választ kaphatunk arra, hogy mi az oka a hazai, széles társadalmi rétegek által egyedül "normálisnak" elismert szemlélet szembetűnő tolerancia-hiányának a "mássággal" szemben.

A DARK SZUBKULTÚRA EREDETE

A dark irányzat a korábban igen széles körben elterjedt és a fiatal korosztályok által követett punkból vált ki. Egyfajta kisebb alcsoportként jött létre még a nyolcvanas évek elején, amikor a punk mozgalom lendülete megtört, kifulladt, és többé már nem tudta kielégíteni a közönséget. Ez a réteg nem orientációjában szakított a punkkal, csupán felébredt az igénye az új lendületre és az új jelentésekre. Ebben az időszakban azok a bandák váltak sikeresekké, akik meg tudtak felelni az új elvárásoknak.

AZ ELŐŐRSÖK

A gótok elődei ezeknek az előbb már említett együtteseknek a tagjaiból, és azok hallgatóságából kerültek ki. Az új csoportosulást post-punk, vagy pozitív-punk néven emlegették.
Velük párhuzamosan nyert létjogosultságot az új romantikusok csoportja, a new romantics. Őket leginkább a durvaság elutasítása jellemezte, és minden rendelkezésre álló eszközzel fel is léptek ez ellen. Vesztük a slágerközpontúságuk lett, ami hamarosan azt eredményezte, hogy megszakadt a kapcsolódásuk az "underground" stílusjegyeivel és meghatározó szemléletével. Egyszerűen beolvadtak az aktuális divat fő vonulatába, popos attitűdöket vettek fel. Az underground közösségek hamarosan ki is közösítették őket.
Meg kell említeni továbbá a futurist áramlatot, ami további hatást gyakorolt a kialakulóban lévő dark szubkultúrára. Ez az irányzat leginkább az avantgárd elektronikus zenéhez áll közel.
E három jelentős mozgalom mellett még további intenzív, bár rövid életű megmozdulások is születtek, amelyeknek a társadalom átrétegződése, valamint a korábban egyeduralkodó punk szubkultúra lassú haldoklása voltak a mozgatórugói. Igaz, ezek a mozgalmak még csak halovány és cseppet sem tartós próbálkozásoknak bizonyultak valami újnak a létrehozására, egy fontos hatásuk mégis származott; a korábbi punk értelmiség között fokozatosan alakot öltött egy összetartó, saját ideológiát és zenei stílust kialakító és azt követő új értelmiségi réteg, a gót társadalom.
Fejlődésük táptalaját olyan kultuszfilmek gazdagították, mint az Interjú a vámpírral, vagy a Holló, melynek főszereplője vitatott körülmények között vesztette életét a forgatáson. A társadalmi élet színterén pedig egy olyan gyülekezőhely bontakozott ki az ismeretlenségből, amely a dark-gót identitás bölcsőjének tekinthető. A londoni Batcave szórakozóhely (amelynek már a neve is sokat sejtetően: a denevérbarlang) tömörítette az új közönséget és a fellépő bandákat, akik pimaszul és egyre hangosabban kezdtek gondolkodni és beszélni a korábbi tabutémákról.

AZ ELNEVEZÉS

Az elnevezés eredete máig vitatott kérdés, egyértelmű konszenzus nincsen. Ki-ki szája íze szerint magyarázza. Az egyik elmélet szerint David Bowie honosította meg a kifejezést, amikor a Diamond Dogs című albumára a "gothic" jelzőt használta. Mások szerint az első gót együttes frontemberének lakhelyéről kapták a nevüket. Andi Sexgang (Sex Gang Children) egy Visigoth Towers nevű épületben lakott, és ennek kapcsán gyakran nevezték őt vizigót grófnak vagy gót manónak. Később kiterjesztették az elnevezést a hasonló zenét játszó együttesekre és a követőkre is.
A gót szó jelentése is több értelmezéssel bír. Talán a leginkább ismert formában egy római kori barbár germán törzsre alkalmazzák, akik később két ágra szakadtak. A történelemkönyvekben találkozhattunk már a keleti gót és a nyugati gót elnevezésekkel. Szabadjon itt egy kis történelmi kitérőt tennem a gót népcsoport elhelyezése érdekében. A Nyugat-Római birodalom bukásában több más nép vándorlása mellett jelentős szerepet játszottak az indoeurópai nyelvcsaládhoz tartozó germánok is. Őshazájuk valahol Észak-Európában, a Balti-tenger partvidékén, illetve Dél-Skandináviában lehetett. Három nagy águkat különböztetik meg: a nyugati germán népeket (frankok, angolok, szászok, longobardok stb.), az északi germán népeket (vikingek vagy normanok), és a keleti germán népeket (kimberek, burgundok, gepidák, vandálok, gótok stb.). A gótok szintén kettéváltak. A keleti gótokat szokás osztrogótoknak is nevezni, a nyugati gótokat pedig visigótoknak. A visigót népnevet egyébként szokták vizigót formában is írni. A szó jelentése bátor (vis) gót. A germánok betörései állandósultak a Római Birodalomba, kr. u. 2-3. században pedig fokozatosan déli, illetve keleti irányba húzódtak. A gótok a Fekete-tenger északi részén hoztak létre nomád birodalmat a kr. u. 3. század folyamán. Ám kr. u. 375.-ben a hunok kiszorították a visigótokat erről a területről. A nép az Al-Duna felé vonult, majd egy év múlva bebocsátást kért a birodalomba Valens császártól, aki zsoldosként alkalmazta őket. A római tisztségviselők azonban elsikkasztották a gót zsoldot, ezért a gótok 378-ban felkelést szerveztek, és súlyos csapást mértek a császári seregekre a hadrianopolisi csatában. Varens császár elesett, őt Theodosius követte a trónon, aki kénytelen volt szövetségeseiként elismerni a gótokat. A törzs megtartotta szokásait, törzsi önállóságát a birodalmon belül, sőt a királyát is. Önálló egységként létezett tovább a birodalom testében. Portyáik később állandósultak a birodalom területén, Galliát és Hispániát pusztították.
A legújabb kor neogótjai sok jelképet és mágikus jelet vettek át ettől az ókori germán néptől, mégsem valószínű, hogy ez a tényleges eredete a darkok elnevezésének. Valószínűbbnek tűnik, hogy egy időugrással a középkori gótikus stílusban kell keresnünk a gyökereket. Ez a kor ugyanolyan megszállottan kutatta a jó és a rossz közötti kontrasztot, a halált, miközben az emberek a puritanizmusra törekedtek. A későbbi időszakok közül az angliai viktoriánus kor és XIX. század romantikája gyakorolt hatást a dark kultúrára. A kifelé konzervativizmust és erkölcsiséget mutató korszakok felszíne alatt szárba szökkent és burjánzott a dekadencia és a tabukat feszegető viselkedés. Divatos lett a Byron nevével fémjelzett spleen életérzés, a világfájdalom, az élettől való elfordulás és a látványos unalom. Ez jelenti az átfedést a dark-gót mozgalommal. Így a gótika szó lehet a magyarázat a gót elnevezésre, míg a dark kifejezés eredeztethető a spleen sötét életérzéséből.

A dark gót szubkultúra / Egy dark újság elemzése - médiatükör. Szakdolgozat; részlet.

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges!
2013. 09. 06. - 14:15 | © szerzőség: Kerékgyártó Regina