A vizsgálat eredményei 2.

2. Önértékelési problémák:
- szögesedő vagy horpadt oválok
A darkok 50%-ánál találtam szögesedő oválokat és 40%-nál rendszeresen megjelennek horpadások is. 6 esetben találtam satírozott ovált, ami igen erős önértékelési problémát jelez.

9. táblázat:

3. Érzékenység jelei:
- Girland, fonalasodás, szóközben fonal

10. táblázat:

A 10. táblázatból kitűnik, hogy a feltételezésnek megfelelően girlandos kötésmódot használt a legtöbb vizsgált alany és fonalasodás is többször fordult elő a darkoknál, mint a kontroll csoportnál.
- gyenge nyomaték, egyenetlen, sporadikus eloszlással
A nyomaték erősségében nem találtam eltérést a két csoport között.

A nyomaték eloszlása azonban már szignifikáns különbséget mutat és megfelel a hipotézisben állítottaknak.

12. táblázat:

4. Szubkultúrához való konformitás, a külsődleges jegyek hangsúlyossága, valamint az esztétikai igényesség, szépérzék miatt formahangsúlyos írás.
A vizsgálat eredményei egyértelműen megegyeznek a feltételzett állításommal, mely szerint a kutatásban résztvett darkok nagy többsége inkább formahangsúlyos írással ír, mint mozgáshangsúlyossal.

13. táblázat:

5. Halál illetve az élet nehézségeinek szimbólumaként
- kereszt szimbólum gyakoribb előfordulása “t“ betűben, egyéb vonalkereszteződések
A kutatás során a 20 dark személy közül 17 írásában találtam valamilyen módusulatát a keresztnek, míg a kontroll csoportnál ez 9 esetben fordul elő. A darkok írásában összesen 405 alakalommal jelent meg ez a szimbólum, a kontroll csoportban 121 esetben találtam hasonló jelet. Leginkább “ t” alakult át kersztté, de a dark írásmintáknál egyéb kisbetűk is modulálódtak. Így az “ r”, “ f”, “ I”, “ m”, “ n”, “ sz”, “ k” és nagybetűk közül az “L”.

14. táblázat:

6. Az anyagi lét kérdésének problémájában való megrekedésként, fejlődést lezáró vonalak
- “t” vízszintes vonalak hosszú és nyomatékos, egyéb hangsúlyos vízszintes vonalak

15. táblázat:

A 15. táblázat alapján jól látható, hogy a darkok csoportjában valóban szélesebb “t” áthúzásokat találtam, mint a kontroll csoportban. A saját íráshoz való viszonyítás során pedig 8 írásban haladja meg a normál értéket a “t” áthúzás A következő táblázat mutatja a “t” áthúzás nyomatékának erősségét, itt azt találtam, hogy a darkoknál több esetben valóban nagyobb nyomaték került ezekre az áthúzásokra.
A kis “z” betűben találtam még eredetileg oda nem illő, illetve hangsúlyos vízszintes áthúzóvonalat. Azonban szignifikáns eltérést a két csoportban e tekintetben nem találtam, mert mindkét esetben 5-5 írásban volt megfigyelhető ez a jelenség.

16. táblázat:

7. misztikus gondolkodásmód és fantázia jeleként
- magas felső zóna, telt felsőzónás hurkok,

17. táblázat:

A fennti táblázatban láthatjuk a felső zónás hurkok adatait. Ebből kitűnik, ha ugyan nem is túlzottan nagy értékekkel, de mégis láthatóan nagyobb eredményeket kaptam a darkok csoportjában, mint a kontroll csoportban. Tehát végső soron ez az állítás is beigazolódott.

Egy szubkultúra vizsgálata a kézírás alapján - Grafológiai intézet; részlet.

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges!
2013. 09. 04. - 09:35 | © szerzőség: Mezey Gyöngyi