Összegzés

A fenti adatok alapján elmondhatom, hogy a hipotézisben leírtak a valóságot szinte minden pontban fedik. Ezek alapján a kutatásban résztvevő darkok többségéről elmondhatjuk, hogy különc megjelenésükön kívül pszichés tulajdonságaik is megkülönböztetik őket, a más nem ehhez a csoporthoz tartozóktól.
Visszahúzodó természetük és introverzív személyiségük miatt nehezen illeszkednek be más körökbe, társaságukon kívül zavartan viselkednek, amelyet külső szemlélő esetleges lekezelő viselkedésnek is értékelhet. Ezért aztán szívesebben mozognak saját biztonságos, jól ismert klikkeikben.
A csoporthoz való tartozás igen erős kötelék számukra, ezért annak “szabályaihoz” alkalmazkodnak. A külsőségek hangsúlyozása, amely elfogadott normának tekinthető ebben a csoportban kifejezi a nagy “ átlagtól” való eltérésüket, illetve a szubkultúrához való konformitásukat.
Sokuknak akadnak önértékelelési problémáik, nincsenek tisztában pozitív és negatív tulajdonságaikkal, illetve én-ideáljuk sokszor magasan az én-kép felett van, amely miatt sosem válnak elégedetté önmagukkal és ez további frusztrációt okoz a személyiségnek.
A külvilágból érkező ingerekre érzékenyen reagálnak. Megjelenésük miatt (amely egyben a csoporthoz tartozás jele is) azonban sokszor válnak célpontokká, így az átlagnál több negatív visszajelzést kell eltűrniük, ami fokozza az elidegenedés érzését. Ezzel létrejön egy kóros kör, amely tovább mélyíti a szakadékot a darkok és a társadalom többi tagja közt és emiatt fordulnak egyre inkább befelé.
A kutatás során kiderült, hogy a szubkultúra tagjai valóban magukban hordozzák a halál és az elmúlás gondolatát, problémáikat feldolgozatlanul, megoldatlanul, mintegy keresztként hordozzák. Közel áll hozzájuk minden földöntúli, transzcendenciával foglalkozó téma, valamint az anyagi lét kérdésein is sokat töprengenek. Ezek szinte minden embert foglalkoztatnak bizonyos életszakaszban, de idővel túljutnak ezen a fejlődési stádiumon vagy kialakul az álláspontjuk ezen kérdéseket illetően és nem fogalkoznak vele többé. A dark/goth szubkultúra tagjainál ez a periódus azonban kitolódik és központi jellegűvé válik, életforma lesz.

Köszönetnyilvánítás:

Ezúton szeretném megköszönni a segítséget, azoknak akik nélkül nem jöhetett volna létre ez a szakdolgozat:
Nemes Antónia
Bakos Bátor
Mindenkinek akitől írásmintát kaptam.
Tanáraimnak

Egy szubkultúra vizsgálata a kézírás alapján - Grafológiai intézet; részlet.

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges!
2013. 09. 04. - 09:37 | © szerzőség: Mezey Gyöngyi