Baltendencia, nyomaték

Baltendencia:

A tendencia egy globális jellemzô, amely során az írást teljes egészében vizsgáljuk, eszerint az írás lehet jobb és bal irányultságú. Ez azt jelenti, hogy az egyes elemek minél inkább jobbra mennek, annál inkább jobbtendenciás az írás és minél több a balra vissza irányuló elem, annál inkább baltendenciás. A baltendenciában több jel együttes elôfordulását kutatjuk, ha az alábbi táblázatban felsorolt változók nagyobb része (60-80 %-a) bal irányú akkor mondunk egy írást balirányúnak.
Baltendenciás személyekre az én-beszûkítés, introverzió jellemzô, telve gátlásossággal, passzív emberek, olyan ember aki a régi sérelmektôl nehezen szabadul, gondolatban újra és újra felemlegeti, emlékek közt élô, szentimentális, romantikus típus, érzelmileg zárkozott, nehezen megközelíthetô. Még egyéb más síkokon is értelmezhetô, például mentális szinten, munkatevékenység szintjén és az ösztönterület szintjén, de erre most nem térek ki.

Nyomaték:

Írás közben az író erôt fejt ki a tollra, hogy az nyomot hagyjon a papíron. Ez az erô jelenik meg a papíron a nyomaték formájában. Nyomaték által válik az írás három dimenzióssá. Itt azt vizsgálom, hogy a toll milyen mélységet hagy a papíron, vagyis hogy az író mekkora erôt fejtett ki írás közben. Nyilvánvaló, hogy nagyobb erô használatakor nagyobb lesz a nyomaték, nagyobb mélyedés jelenik a papíron, míg kisebb erô alkalmazásakor sekélyebb árok marad. Nyomatéknál az egész írásban két komponenst vizsgálok, az egyik a nyomaték erôssége, intenzitása, a másik a nyomaték eloszlása. A nyomatékot befolyásolhatja a toll, a papír minôsége és az is, mennyi alátétet használt írás közben. A nyomaték ereje a pszichés energiák mennyiségére utal. A nyomaték erejét eszköz hiányában a papír simításával vizsgálom, egyszer ott ahol nincs írás, utána pedig az írott felületen is. Illetve alkalmazom még a surlófényes technikát, amely során a lapot a nap sugarainak merôlegesen tartva megjelennek a homorúbb és domborúbb részek.
Dolgozatom szempontjából fontosabbnak tartom a nyomaték eloszlásának vizsgálatát, amely normál esetben egyenletes az egész lapon, illetve az írás elején lehet nagyobb, míg a végére írva a duktor és írása is oldódik, ezért itt a nyomaték gyengébb lehet. Normál nyomaték eloszlás esetén az írás reliefessé válik, azaz a papíron felfelé irányuló mozgásnál gyengébb nyomatékot találunk, emiatt itt vékonyabb vonalak lesznek, a lefelé húzott szárakon, pedig nagyobb lesz a nyomaték, amely vastagabb vonalakat eredményez. Ez azért alakul így ki, mert a felfelé irányuló mozgás, a kéz-kar izmai szempontjából a testtôl távolító mozgást végeznek, amely nagyobb erôt igényel, míg a lefelé húzott vonalaknál a tollat a test irányába közelítjük és ez kisebb erôkifejtéssel is megoldható. Tehát normál esetben a törzsvonalakon (amely egy testhez közelítô mozdulatból származik és sztenderd szerint egyenes) találunk nagyobb nyomatékot.

Egyes esetekben a relief megfordul, helyet cserél a két nyomaték típus és a törszvonalak kevesebb, a felfelé irányuló vonalak pedig erôteljesebb hangsúlyt kapnak, ez az eltolt nyomaték.
Áthelyezett nyomatékról beszélünk, ha a hangsúly egyéb elemeken jelenik meg, például kötôvonalakon, ékezeteken, áthúzásokon. Sporadikus nyomatékról beszélünk, ha a nyomaték eloszlása semmiféle szabályosságot és következetességet nem mutat, redszertelenül jelentkeznek nyomaték gócok.
A nyomaték eloszlása megmutatja nekünk, hogy az író személy hogyan képes levezetni az ösztönök, érzelmek által keltett feszültséget, hogyan képes a stresszt tolerálni, feldolgozni. Természetesen normál eloszlásnál érzelmileg kiegyensúlyozott személyiséget találunk. Az eltolt és a többi típusnál is a lényeglátó képesség szenved csorbát, a hansúly kevésbbé fontos elemekre tevôdik. Náluk hangulati ingadozást, kiegyensúlyozatlanságot, érzelmi kitöréseket találhatunk, vagy nagyon erôs elfojtását az érzelmeknek.
A nyomaték eloszlásánál az elôbb leírt reliefeket keresem, illetve az egyéb helyeken található vonalmegvastagodásokat.

Egy szubkultúra vizsgálata a kézírás alapján - Grafológiai intézet; részlet.

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges!
2013. 09. 04. - 09:01 | © szerzőség: Mezey Gyöngyi