Kharón | Halál az irodalomban

A Kharón – Thanatológiai Szemle jelen különszáma a Halál az irodalomban témában meghirdetett felhívásunkra érkezett tanulmányokból kínál válogatást. Legyen szó bármely műfajról: eposzról, versről, színműről, regényről vagy esszéről, a halál, pontosabban az élet-halál kérdései, dilemmái, a tragédiák, a végességre, az elmúlásra adott reflexió az irodalom örök témáit képezik. Az irodalomból, a nagy írók, költők munkáiból sokat tanulhatunk az emberi végesség megélésének egyetemes tapasztalatáról, a halál, haldoklás, gyász mintázatainak történeti változásáról, kulturális beágyazottságáról, hagyományokról, szokásokról és intézményekről, illetve az egyén halálhoz való viszonyulásáról. A kiemelkedő irodalmi művek szerzői különös érzékenységgel fordulnak az emberi léthelyzet meghatározó tapasztalatához, az élet végességéhez, a halál megkerülhetetlen tényéhez, ezt a belátást pedig egyedi nyelvi formában juttatják kifejezésre.

illusztráció: Death found an author writing his life” (E. Hull, 1827)

A tartalom: (a cikkek pdf formátumban letölthetőek itt)

DR. BENE ADRIÁN - A halál varázsa Robert Desnos szürrealista prózájában
BRANCZEIZ ANNA - Példázat az öngyilkosságról - széljegyzetek John Berryman egy versének margójára
DR. MIKLÓS RÉKA - Középkori kántori költészet a halotti virrasztó zsolozsma responzórium prolixum szövegeiben
DR. NEMES LÁSZLÓ - A bioetika tragédiája
SZABADOS BETTINA - Halálracionalizálás az irodalomban - a Másik halála Peer Krisztián költészetében

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges!
2021. 03. 18. - 08:27 | © szerzőség: Gothic.hu